Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 

I.  TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je: Zoneta Kft., ul. Melinda 2 1/3. 3530 Miškovec, IČO: 0509023897, DIČ: 23877519-2-25  (ďalej len ako „správca“).

1.2 Správca poverenca pre ochranu osobných údajov nevymenoval.

 

II. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas udelený týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „nariadenie“)

 

III. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za objednaný tovar, zasielanie tovaru na adresu, zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom Vašej osobe.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

IV. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky a údaje získané z objednávok budú uchované zákonom stanovenú dobu pre potrebu reklamácií, daňových kontrol, polície a prípadných súdnych sporov. Najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

5.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

5.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelený správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-mailovej adrese: info@autokluc24.sk

 

Platné od: 10.03.2019
Barion fizetés